BLI  FOSTERHJEM

 

 

Vi trenger fosterhjem til dyr som har blitt tatt i mot eller reddet av SPCA Norge. Det er kostnadsfritt for deg og er av stor verdi for dyret som ikke har et hjem. 

Dette gjelder i de fylkene som er operative, se under fanen "Fylkesavdelinger".

Det er opp til deg hvilket type dyr du åpner dørene for, og hvor ofte du ønsker å hjelpe til. SPCA Norge er i stor grad avhengig av å ha fosterhjem for dyrene da det varierer hvor lang tid det tar å finne et nytt og godt hjem til dem. 

Hva gjør et fosterhjem?

Det er fosterhjemmet som gir dyret den pleien, kjærligheten, omsorgen og treningen det trenger for å kunne vende tilbake til samfunnet igjen. Mange av de dyrene vi kommer i kontakt med har hatt en belastet fortid eller opplevd enkelthendelser som gjør at dyret trenger ekstra trening eller omsorg på enkelte områder.

 

Hvilket fosterhjem dyret kommer til avhenger av dyrets behov. I noen tilfeller er det best dersom det er dyr i fosterhjemmet fra før, mens det i andre tilfeller ikke er ønskelig  fordi behovene til dyret er best ivaretatt dersom der ikke er andre dyr i fosterhjemmet. 

Ønsker du å være fosterhjem for SPCA Norge?

Før et fosterhjem kan ta imot et dyr skal hjemmets kapasitet og ønsker godkjennes av SPCA Norge, da vi skal sikre at dyret får den optimale pleie og omsorg. Dyrets behov er ledende for valg av fosterhjem.


Nøkkelkvalifikasjoner vi ser etter hos deg som fosterhjem:

1. Du har et godt miljø for dyr 

2. Du er pålitelig og samarbeidsvillig

3. Du har plass og tid

4. Du innehar eller ønsker å tilegne deg grunnleggende kunnskap om dyrearten du ønsker å være fosterhjem for

 

Er det utgifter ved å være fosterhjem for SPCA Norge?

SPCA Norge dekker veterinærutgifter, nødvendig utstyr og fôr. Det er kun transportkostnader til og fra veterinærbesøk fosterhjemmet eventuelt dekker selv.

 

 

 


Hvor lenge varer en forsterhjemsperiode?

Det vanskelig å avklare på forhånd hvor lenge en fosterhjemsperiode varer. Alle dyr har forskjellige behov og det er dyrenes fysiske og psykiske tilstand som avgjør når det er klart for adopsjon. 

Hvor ofte blir man kontaktet med spørsmål om å ta en ny fosterhjemsperiode?

Hvor ofte man blir kontaktet for en fosterhjemsperiode avhenger mye av pågang, hvilken dyreart, derunder, kjønn og størrelse på dyret man ønsker å åpne hjemmet sitt for. Mange fosterhjem har dyr selv og vi etterstreber å plassere rett fosterdyr på rett sted. Vi får mange henvendelser ang hjemløse katter, så her vil det alltid være behov for flere fosterhjem, mens det for hunder, kaniner og andre dyr er større kapasitet slik situasjonen er nå.

 

 

 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon