HMS

Helse, miljø og sikkerhet

 


 

SPCA Norge har fokus på HMS i sitt daglige arbeid med dyrevelferd i praksis. Vi har egne instrukser og prosedyrer slik at våre frivillige vet hvordan de skal håndtere ulike situasjoner de kan komme opp i. Alle skal gjennomgå kurs slik at de får den kompetansen og tryggheten de trenger til å utføre sitt arbeid på en sikker og trygg måte. Vi kartlegger hendelser og utfordringer slik at vi kan være i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Dersom du eller noen du kjenner ønsker å bidra ved å hjelpe oss utvikle vårt HMS-system, ta kontakt via e-postadressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Inkludering

SPCA Norge arbeider aktivt med tiltak mot mobbing og ekskludering innad i organisasjonen. Vi har nulltoleranse for diskriminering av enkeltindivid på grunnlag av hudfarge, religion, etnisk tilhørighet eller andre måter som kan oppleves krenkende for vedkommende. Alle skal behandles rettferdig og ha like rettigheter i organisasjonen.

 

 

Yrkesetikk

      •    En SPCA-frivillig skal vise omsorg for dyrenes velferd og helse og gjennom sitt arbeid bidra til å utvikle fagområdene med sine erfaringer.
 
    •    En SPCA-frivillig skal vise god yrkesetikk i sitt forhold til organisasjonen og de personer de møter i sitt arbeid med dyrevelferd i praksis.
 
    •    En SPCA frivillig skal ikke benytte eller anbefale metoder som ikke er faglig dokumentert av veterinærer og andre eksperter som faller utenfor SPCA Norge sin arbeidsmal for dyrenes velferd og helse.
 
    •    En SPCA-frivillig skal utvise respekt og god etisk framtreden både overfor kolleger og de dyr og mennesker man treffer i sitt arbeid.
 
    •    En SPCA-frivillig skal gi korrekt og saklig informasjon til sine kolleger og skal ikke påføre SPCA Norge overflødig eller unødig kostbart arbeid. Dokumenter og rapporter skal føres faglig korrekt og upartisk.
 
    •    En SPCA-frivillig skal ikke tilegne seg økonomisk eller personlige fordeler gjennom sitt arbeid i organisasjonen til ekstern bruk. Det vil betraktes som å misbruke sin stilling eller posisjon i organisasjonen.
 
    •    En SPCA-frivillig skal utøve taushetsplikt og vise diskresjon i forhold til opplysninger han eller hun blir kjent med gjennom sitt arbeid.

 

 

E-post til nasjonal HMS-ansvarlig: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon