SPCA

 

RSPCA logo

 

SPCA står for Society for the Prevention of Cruelty to Animals og ble opprettet i England i 1824. I oppstarten av SPCA var formålet å ta vare på arbeidshester som ble utslitt som resultat av å være i arbeid over lengre tid. Dette vekket et stort engasjement som medførte at Dronning Victoria på et tidlig stadie gikk inn som kongelig beskytter av SPCA. Derfor har England i dag en "R" som står for "Royal" foran selve organisasjonsnavnet SPCA.

 

SPCA-er verdens eldste og største dyrevelferdsorganisasjon. Konseptet er i dag verdensomspennende og dekker over 124 land. SPCA er internasjonalt anerkjent for sitt fagmiljø og profesjonelle holdning til dyrevelferd.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon