Buskerud: Årsberetning 2014


ÅRSBERETTNING 2014
SPCA NORGE AVD. BUSKERUD

16.februar 2015 kl.18.00- Marche Lier Sør, E18 Kjellstad Sankt Hallvardsvei 1, 3140 Lierstranda.                
                              

Følgende skal behandles på årsmøte i avdelingen.

1.       Godkjennelse av innkalling, dagsorden, telle opp antall stemmeberettigede
2.       Valg av møteleder, tellekorps, referent og 2 stk til å undertegne protokoll   
3.       Godkjenning av SPCA Norge, avd. Buskeruds årsberetning for 2014


SPCA Norge Avd. Buskerud fikk May Lena Fossum ble valgt til fylkesleder frem til ord. årsmøte 2015, og Elin Strand ble valgt til fylkesnestleder frem til ord. årsmøte 2015


Avdelingsmøter:

Vi har avholdt fellesmøter hver mnd , hvor vi har diskutert og informert om aktiviteter og planer
May Lena Fossum og Wenche Jensen har vært på ledersamling i november ( Sandefjord )


Adopsjon:

Det er til sammen adoptert ut 12 hunder og 2 katter i 2014

Frivillige:

I slutten av 2014 er vi 14 stk frivillige.  Det har vært 117 oppdrag i 2014

Fosterhjem:

Buskerud hadde 1 fosterhjem i 2014, i utgangen av 2014 har vi ingen dyr i fosterhjem

Koordinator:

Brith Østlie er koordinator på tlf og mottar 4-8 henvendelser hver mnd.
Fôransvarlig: 219 kg for til hund, 25 kg kattesand, 13 kg for til katt.

Marked:

Det er gjort avtaler med 2 nye dyrleger, avtaler med Hund i fokus for adopterte hunder
Avtalt stands på Lier Toppen Tam Dyrebutikk, Plantasjen Hønefoss.

Utstyr:

Avdelingen har bra tilgang på diverse utstyr av forskjellige slag; bur, leker, tepper, transportbur. Avdelingen har også fått fangstbur/levendefeller tilgjengelige.

Regnskap:

Regnskapet for 2014 er godkjent, det er en saldo i banken på kroner 61978,-


SPCA Buskerud har ett eget regneark i forhold til inntekter og utgifter på følgende: Når private kjøper inn noe til foreningen, så legger de ut for dette og leverer kvitteringer til regnskapsfører. Utelegget blir deretter refundert.

Inntektsposter så kan nevnes at ”Grassrotandelen” innbrakte oss kr 16952,22.-

Vi god likviditert og har god kontroll på økonomien, selv om vi ikke har noen faste inntekter.

Se oversikt og revisors beretning i vedlegg.

Styret:

  • Behandling av innkomne saker; - Ingen innkomne forslag.
  • Valg av medlemmer til styret i SPCA Norge, avd.Buskerud.


 Valget utføres etter ny organisasjonsform som ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet i SPCA Norge 30. Januar 2014.


Valgkomiteens instilling


Valgkomiteen forslag er:
 Styreleder: Jo Sarvig Can (velges for 1 år)
 Nestleder: Tonje Andersen (velges for 2 år)
 
Styremedlemmer:
 Mona Haugen (velges for 2 år)
 May Lena Fossum (velges for 1 år)
 Wenche K Trønnes (velges for 1 år)
Inkl regnskap og sekretær

Det har også meldt seg to varemedlemmer:
Britt Østli (velges for 1 år)
Anita Lorentzen (velges for 1 år)

Valgkomiteen: Wenche Jensen og Jan Ove Fossum
Det må velges revisorer for 2015


Velkommen til møte

Med vennlig hilsen
May Lena Fossum

Revisors Beretning


  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon