BLI STØTTEMEDLEM

Din støtte går direkte til vårt arbeid med dyr

 


 

 

Som støttemedlem i SPCA Norge betaler du kun kr 300 i året.

 

Støttemedlemskapets beløp går direkte til vårt arbeid med dyreredning og de utgifter det innebærer. I en oppstartsfase, til vi er operative i alle landets fylker, vil kontingenten gå direkte til SPCA Norges hovedkontor og fordelt ut blandt eksisterende fylker og brukes til oppstart av nye fylker.

 

I tillegg vil medlemskapet bidra til vårt opplysningsarbeid hvor vi bevisstgjør det ansvar og forpliktelser det ligger i å eie et dyr. Faglig opplæring av frivillige og engasjement for forebyggende arbeid er en viktig del av dette arbeidet med formål om dyrevelferd i praksis.

 

Som registrert støttemedlem vil du få muligheten til å søke om å bli en våre frivillige medarbeidere. Frivillige i SPCA Norge får spennende faglig opplæring og erfaringer innenfor ulike felt relatert til dyr.

 

Som en frivillig organisasjon er vi avhengige av støtte fra publikum for å kunne utføre vårt arbeid. Vi er derfor svært takknemlige for alle som ønsker å bidra ved å bli støttemedlemmer i SPCA Norge.

 

 

Ønsker du å bli støttemedlem?

 

 

Støttemedlemskap er gratis fra 1 november og ut året.
Tilsendt faktura dekker da medlemskap frem til 31.12 påfølgende år.
Eksisterende medlemmer får faktura tilsendt i begynnelsen av desember med forfall 31.12

 

 

På vegne av dyrene takker vi for din støtte!

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon