GI EN PENGEGAVE

Vi er takknemlig for din støtte

 


 

 

SPCA Norge er avhengig av støtte og bidrag fra publikum for å kunne utføre det viktige arbeidet som gjøres for å verne om dyr i praksis og spre kunnskap om dyr og dyrehold. Vi er derfor dypt takknemlige for alle donasjoner, både små og store, som mottas på vegne av dyrene. Din støtte vil gå direkte til vårt arbeid med dyreredning gjennom utgifter til innkjøp av nødvendig utstyr og til veterinærtjenester.

 

 

Hvorfor trenger vi dyreredning i Norge?

Mange dyr i Norge blir neglisjert av sine eiere, og lever et liv hvor ting som mat, drikke og omsorg er mangelfullt. Det kan være mange grunner til dette, men de vanligste er dyreeiere som mister interessen for dyret sitt, mangler kunnskap, eller ikke lengre har kapasitet til å dekke dyrets behov. Dette fører i mange tilfeller til at tidligere kjæledyr går hjemløse eller i verste fall blir misligholdt.

 

I noen tilfeller ser vi også at dyr blir direkte mishandlet av sine eiere uten at dette får noen konsekvenser. SPCA Norge ønsker aktivt å hjelpe disse dyrene ut av slike omstendigheter og bidra til å gi dem et bedre liv med omsorg og pleie i nye hjem. Vi er avhengig av din hjelp for å kunne redde og verne om disse dyrene.

 

 

Hva brukes pengegaven til?

Pengegaver og større donasjoner vi får inn vil gå direkte til vårt arbeid med dyreredning og de utgifter det innebærer. I tillegg vil pengestøtten gå til vårt opplysningsarbeid hvor vi bevisstgjør flere det ansvar og forpliktelser som ligger i å eie et dyr. Faglig opplæring av frivillige og engasjement for forebyggende arbeid er en viktig del av dette arbeidet.

 

 

Hvordan gir jeg pengegave?

Som giver tilbyr vi to fremgangsmåter for deg som ønsker å bidra med pengegave.

 

1.  Du kan velge å overføre pengegaven direkte til den fylkesavdelingen du ønsker å støtte. Kontonummer finner du på fylkessidene for de etablerte avdelingene Østfold, BuskerudTelemark og Sør Trøndelag. Flere fylker vil komme etterhvert som vi utvikler oss. Når gaven er registrert inne på vår konto vil få en tilbakemelding på at overføringen er mottatt.

 

Dersom du ønsker å donere, men ikke vil favorisere ett fylke, så har du muligheten til å overføre penger direkte til vårt nasjonale konto, da vil pengene bidra direkte til etablering av nye fylker. Vårt nasjonale kontonummer er:

1503 31 09110


Merk donasjonen med "Pengegave" og ditt navn om du ønsker å oppgi dette. 

 


2.  Alternativt har du mulighet til å støtte oss ved å fylle ut skjema under. Vi vil gi deg tilbakemelding når donasjonen er mottatt.

 

 

På vegne av dyrene, takker vi deg for ditt bidrag!

 

 

 


 

Skjema for donering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gi oss en pengegave


1503 31 09110

 

Klikk her for mer informasjon